Automatska dezobarijera

Automatska dezobarijera je izradjena od kiselootpornog prohroma Č.4580 (AISI 304). Postavlja se na ulazu i izlazu pogona gde je obavezna dezinfekcija ruku i obuće. Poseduje senzor koji dozvoljava prolaz nakon izvršene dezinfekcije ruku. Takodje poseduje rotirajuće četke koje čiste obuću sa donje strane. Može da bude u izvedbi bez četaka, da se dezinfikuju ruke uz zabranu prolaska pre dezinfekcije, ili da se dezinfikuju ruke bez zabrane prolaska.