Tacna za uzorke

Tacna za uzorke se koristi pri pregledu mesa u klanicama, kapacitet je 50 komada uzoraka mesa po jednoj tacni. Tacne se uklapaju jedna u drugu, plastični deo tacne se vadi radi lakšeg pranja.