Viljuška i grebač za vadjenje iznutrica iz pilića

Viljuška i grebač za vadjenje iznutrica iz pilića se koristi u pilećim klanicama, pri ručnom vadjenju iznutrica iz pileta.