Rodingova kuka za podvezivanje jednjaka bika

Rodingova kuka za podvezivanje jednjaka bika se koristi u govedjim klanicama za podvezivanje jednjaka posle klanja da ne bi ispadao sadržaj želudca bika. Uz kuku je potrebno posedovati gumice i klešta za montažu gumica na kuku.