Sterilizator za tračnu testeru

Sterilizator za tračnu testeru se koristi za sterilizaciju trakaste testere koja se koristi za rasecanje u mesnoj industriji. Poseduje termostat za podešavanje temperature vodu, kao i termometar koji pokazuje trenutnu temperaturu vode.