Sterilizator za 4 noža

Sterilizator za 4 noža se koristi za sterilizaciju noževa i masata. Pored proizvodnog pogona pogodni su za korišćenje u prodavnicama. Poseduje termostat za podešavanje temperature i termometar koji pokazuje trenutnu temperaturu vode.