Sterilizator za cepače

Sterilizator za cepače se koristi za sterilizaciju cepača (satara)  koja se koristi za cepanje polutki u mesnoj industriji. Poseduje termostat za podešavanje temperature vodu, kao i termometar koji pokazuje trenutnu temperaturu vode.