Kuke za slaninu

Kuke za slaninu sa 4 bodje se koriste za kačenje slanine pri termičkoj obradi i dimljenju. Kuka se ubada u slaninu sa strane gde je meso, koža slanine ostaje netaknuta. Sa tim se dobija to da je celokupna slanina upotrebljiva jer nema otpada. Eliminiše se upotreba kanapa za vezivanje, i otpad slanine koji nastaje usled vezivanja kanapom. Kuke su hemijski obradjene i pasivizirane, izradjene su od kiseootpornog prohroma Č.4580 (AISI 304).