Pneumatski transporter za iznutrice – tornado

Pneumatski transporter za iznutrice  – tornado se koristi za zatvoren transport iznutrica (creva), sardžaja želudca itd. Sastoji se od prijemnog dela sa pneumatskim klipom i dočekivača na mestu istovara. Izmedju ta dva dela se postavlja cevovod u skladu sa uslovima na mestu ugradnje. Duzina cevovoda je do 200 metara. Za instalaciju je potreban kompresor i rezervoar vadzuha, kapacitet rezervoara zavisi od duzine cevovoda. Uz transporter dolazi i upravljački orman sa komandama, preko kog se podešava i kontroliše rad mašine. Mašina je izradjena od kiselootpornog prohroma Č.4580 (AISI 304).
#mesarskemašine