Trakasti transporter

Trakasti transporter moze biti razlicitih dužina i širina, takodje brzina same trake moze biti različita, ili se podešavati pomoću frekfentnih regulatora. Transporter može biti u izvedbi sa modularnom trakom, ili sa poliuretanskom. Osim trake svi delovi transportera su izradjeni od kiselootpornog prohroma Č.4580 (AISI 304).