Duplikator za čvarke 500 L

Duplikator za čvarke 500 L je mašina namenjena topljenju masti u mesnoj industriji. Kapacitet duplikatora je 500 litara. Poseduje mešač koji se pali u zavisnosti od toga da li je potreban ili ne. Duplikator radi na struju, poseduje tri kotlovska grejača od 6 kw, grejači su od prohroma. Grejači zagrevaju termo ulje koje se nalazi u duplom dnu. Sa spoljne strane dulikator je izolovan kamenom vunom debljine 5 cm.

Duplikator je kipuje ručno pomoću reuktora, tako je napravljen da se kipovanje vrši u kuter kolica. Punjenje može biti ručno ili pomoću dizalice.

Duplikator poseduje upravljači orman, na kojem se podešava temperatura rada, i uključuje ili isključuje mešač.

Deo duplikatora u kojem se nalazi ulje poseduje odušak, tako da duplikator nije sud pod pritiskom, i nema bojazni od nastanka neke eventualne štete usled pregrevanja ulja.