Kuke za pečenicu

Kuke za pečenicu sa dve bodlje se koriste za kačenje pečenice ili vrata na kolica pri termičkoj obradi ili dimljenu. Ovakve kuke eliminišu upotrebu kanapa za vezivanje, takodje nema otpada na mesu na mestu gde je bio kanap.