Kuka raspinjača za svinje

Kuka raspinjača za svinje se koristi za kačenje i transport celih svinja, takodje koristi se u procesu rasecanja i obrade svinja. Menja dve pojedinačne kuke kada za to postoje uslovi. Gorni deo kuke može biti napravljen za rolnicom i ležajevima ili kao euro kuka.