Slivni kanal sa rešetkom

Slivni kanal sa rešetkom je izradjen od koselootpornog prohroma Č.4580 (AISI 304), može biti različitih širina i dužina. Rešetka može biti napravljena u više varijanti, u zavisnosti od toga koliko opterećenje će biti pri manipulaciji preko rešetki. Koristi se u slučajevima kada postoje veće količine vode u proizvodnji. U sklopu slivnog kanala je i slivnik za priključenje kanala na kanalizacionu mrežu.