Polica za sušenje čizama toplim vazduhom

Polica za sušenje čizama toplim vazduhom se koristi u prehrambenoj industriji za sušenje obuće pomoću toplog vaduha. Omogućava brzo i efikasno sušenje obuće, poseduje grejač i turbinu koja topao vazduh uduvava u unutrašnjost čizama. Kapacitet je 40 komada čizama.