Mašina za pranje mesa

Mašina za pranje krvavog mesa i iznutrica, predvidjena da kipuje u kuter kolica, perforirani bubanj se obrće a mlaznice pod pritiskom vrše ispiranje mesa.