Hauba za pranje kecelja i čizama

Hauba za pranje kecelja i čizama je napravljena od kiselootpornog prohroma Č.4580(AISI 304). Poseduje dve četke sa dotokom vode, jednu za pranje čizama, drugu za pranje kecelja.