Kolica za termičku obradu robe u kalupima

Kolica za termičku obradu robe u kalupima se koriste u mesnoj industriji pri kuvanju robe u kalupima u pušnici, ili pri dimljenju sitne robe (batak, file, uši, riba…). Kolica su opremljena ramovima od grifovane žice, na ramove se postavljaju kalupi, ili roba koja treba da se dimi. Kolica mogu biti sa različitim brojem redova, u zavisnosti od namene. Takodje i sam promer grifovane žice može biti različit u zavisnosti od toga za koju robu se koriste kolica. Ramovi nisu fiksirani za kolica, tako da se mogu vaditi radi slaganja robe i pranja. Celokupna kolica, uključujući i ramove su izradjena od kiselootpornog prohroma Č.4580 (AISI 304)